Комплект плакатов по безопасности

20 плакатов формата А3
Артикул: 3825